ODIHR Legal Reviews, Assessments

Variety of useful resources and tools prepared by ODIHR to support legal reform in OSCE participating States. It includes legal reviews of draft and exisiting national legislation and assessments of legislative process.

Opinions

2023-05-30

These Comments cover proposals for amendments to the Law on Parliamentary Elections of the Mongolian People's Republic submitted to the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) for review by the parliament of Mongolia.

2021-12-23

АИХЭГ-аас Монгол Улсын шүүх эрх мэдэл, засаглалтай холбоотой хууль тогтоомжийн талаар өмнө нь гаргасан санал, дүгнэлтийн мөрөөр ийнхүү саналаа гарган хүргүүлж байгаадаа таатай байна. Шүүх эрх мэдэл, засаглалтай холбоотой бүх асуудлдуудыг эрх зүйн нэг баримт бичигт тусгаж, зохицуулах нь ерөнхийдөө сайшаалтай алхам, ингэснээр хуулийн тодорхой байдлыг хангахаас гадна бусад хууль тогтоомжинд тусгасан зүйл заалтууд хоорондын зөрүүтэй ойлголтоос зайлсхийхэд ач тустай болно. Хэрэг маргааныг програм хангамж ашиглан санамсаргүй тохиолдлоор хууварилах нөхцөл болон Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч нь шүүн таслах ажиллагаанд оролцохдоо ямар нэгэн давуу эрх эдлэх нь зохимжгүй зэрэг өмнөх гаргасан санал, дүгнэлтэд өгсөн шүүмж, зөвлөмжүүдийг хүлээн авч шинэчлэн найруулсан хуулинд тусгасан явдлыг АИХЭГ-ын зүгээс сайшааж байна.  Гэсэн хэдий ч анхаарал татсан хэд хэдэн асуудал хэвээр үлдсэн байна, жишээ нь Ерөнхий шүүгч нь шүүх бүрэлдэхүүний талаар шийдвэр гаргах эрхтэй эсэх нь ойлгомжгүй хэвээр байна.

2021-12-23

ODIHR is pleased to provide this follow up request to previous opinions on legislation relevant to the judiciary of Mongolia. The idea of regulating all the issues relating to the judiciary in one act is generally welcomed, as it allows for better clarity of law and avoids the discrepancies between different legal provisions. ODIHR welcomes that recommendations from previous opinions, such as the automatic random assignment of cases, and that the Chief Judge of the Supreme Court shall not exercise any prerogative rights in judicial proceedings, have been taken into account. However, some concerns remain, as it is still unclear whether the Chief Justice has the right to decide the composition of the bench.

Show all 10 more documents

Comments

No documents

Notes

No documents

Others

No documents

Legislation

Constitution

Variety of useful resources and tools prepared by ODIHR to support legal reform in OSCE participating States. It includes legal reviews of draft and exisiting national legislation and assessments of legislative process.

Show all 7 more documents

Legislation

Criminal codes

National legislative acts on a range of human dimension issues. It offers access to full-text documents, as well as summaries of and excerpts from national constitutions, primary and secondary legislation and case-law from across the OSCE region.

Legislation

Primary and Secondary

National legislative acts on a range of human dimension issues. It offers access to full-text documents, as well as summaries of and excerpts from national constitutions, primary and secondary legislation and case-law from across the OSCE region.

Show all 29 more documents

International standards

National legislative acts on a range of human dimension issues. It offers access to full-text documents, as well as summaries of and excerpts from national constitutions, primary and secondary legislation and case-law from across the OSCE region.

Most read documents

No documents

Case-law

Case law subline. Status of Ratification of the Main International Human Rights Treaties, Conventions and other instruments. International Case-law for selected topics.

National

No documents

Back to top